Żywność z myślą o przyszłości

Jesteśmy krajem bazującym na rybach i owocach morza. W Norwegii każde miejsce pracy w sektorze akwakultury generuje prawie dwa dodatkowe miejsca pracy w innych branżach, a każda korona norweska (NOK) zarabia 1,43 korony dla naszej gospodarki1. Ryby i owoce morza są treścią naszego życia i zależy nam, aby dla tej gałęzi gospodarki zaplanować dobrą przyszłość. Z tego powodu podjęliśmy dodatkowe kroki, aby hodowla łososia odbywała się w sposób zarówno wydajny, jak i przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie ilości odpadów

Łosoś to zwierzę w naturalny sposób wydajne. W przeciwieństwie do ssaków nie zużywa energii na przyjmowanie pozycji pionowej. Łosoś jest zimnokrwisty – nie wykorzystuje energii z pokarmu do regulacji temperatury, lecz do wzrostu. Na wyhodowanie 1 kg łososia potrzeba zaledwie 1,2 kg paszy.

Dbamy również o to, aby składniki paszy pochodzenia morskiego pochodziły z regulowanych źródeł oraz aby były to produkty niejadalne dla ludzi, np. okrawki lub ryba o przeznaczeniu przemysłowym. Przez ostatnich 30 lat ilość zużywanej paszy spadła o 15-20% i spodziewamy się, że spadnie jeszcze bardziej w miarę rozwoju technik hodowli.

 

Proteins / coarbohydrates from vegetables: 50%; Fish oil: 11%; Fish protein concentrate: 1%; Fish meal: 17%; Vegetable oil: 19%; Other: 2%

Około 70% składników paszy pochodzi ze źródeł roślinnych, a reszta jest pochodzenia morskiego.

Zmniejszanie naszego wpływu na środowisko

Ucieczki łososia stanowią problem. Nie tylko wywierają negatywny wpływ na naszą działalność, ale mogą także negatywnie oddziaływać na łososia dzikiego, występującego w okolicy. Dlatego wprowadziliśmy oznaczenia i system śledzenia, co sprawia, że potrafimy odróżnić łososia hodowlanego od ryby w stanie dzikim. Nie dopuszczamy do ucieczek – w razie podejrzenia uszkodzenia klatki korzystamy z pomocy nurków i kamer przemysłowych. Posiadamy również fundusz środowiskowy usuwający ryby, które opuściły klatki. Hodowcy są pociągani do odpowiedzialności i za każdego złapanego łososia hodowlanego płacą karę w wysokości 500 koron norweskich (NOK).

Minimalizacja ryzyka

Co tydzień przeliczamy wszy łososiowe w każdej klatce, a we wszystkich ubojniach i statkach transportowych korzystamy z filtrów, aby zminimalizować ryzyko infekcji u ryb. Hodujemy również „ryby czyściciele“ (wrasse), które oczyszczają łososia z pasożytów. Wykorzystujemy nasz fundusz badawczy do opracowywania innych, przyjaznych dla środowiska metod usuwania pasożytów. Dobrostan łososia z Norwegii jest odnotowywany w bazie danych wspólnej dla całego sektora akwakultury.

Redukcja emisji CO2

Łosoś atlantycki hodowlany stanowi w tej chwili 50% globalnego rynku łososia2. W związku ze wzrostem populacji ludności na świecie może się dla nas stać zrównoważonym źródłem białka. Hodowany w wodach oceanicznych łosoś pozostawia na ziemi mniejszy ślad węglowy niż wołowina czy wieprzowina, zatem użyty do przygotowania posiłku przyczynia się do ograniczenia zmian klimatycznych.

1 Źródło: SINTEF „Znaczenie rybołówstwa i rolnictwa w Norwegii w 2009 r. – krajowa i regionalna analiza skutków pośrednich“
2 Źródło: Ryby morskie „Odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów – przewodnik: łosoś atlantycki hodowlany“ (sierpień 2012 r.)

Comparison of amount of feed to amount of protein for different animals (feed/protein in kg: fish = 1.15/2.5, chicken = 2.5/2.5, pig = 3/5.9, kettle = 8/30

Hodowlę łososia w Norwegii regulują dwa akty prawne: ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa o akwakulturze.

Downloads

Close up of brochure about sustainability

ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO

Jesteśmy krajem bazującym na rybach i owocach morza. Ryby i owoce morza są treścią naszego życia i zależy nam, aby zapewnić tej gałęzi gospodarki dobrą przyszłość.

PDF (1,1MB)

Ściągnij