Så håller du laxen lika färsk som nyfångad

Världens bästa lax kommer från Norge. Så här gör du för att hålla den färsk.

At 10°C it keeps fresh for 1–2 days. At 7°C it keeps fresh for 2–3 days. At 5°C it keeps fresh for 5–6 days. At 3°C it keeps fresh for 6–8 days. At 0°C it keeps fresh for 11–12 days.

Genom att förvara och tina laxen på rätt sätt samt hålla en god hygien kan du behålla den höga kvaliteten under längre tid. Följ bara de här enkla stegen.

Förvara laxen rätt

Close up of whole salmon
  • När fisken levereras bör du se till att förpackningen inte kommer i kontakt med några andra sjömatsprodukter, vare sig direkt eller indirekt.
  • Laxen måste hela tiden hållas kyld och förvaras i jämn temperatur, 0–4 °C. Optimal innertemperatur är 0–2 °C.
  • Om filéer och andra styckdetaljer inte förpackas i flytande absorberande film kommer droppande vatten att försämra fiskens smak och kvalitet. Vattnet ökar också risken för korskontaminering.
  • Färsk hel fisk som förvaras i is bör läggas i behållare med dräneringshål för att undvika att smältvattnet försämrar fiskens kvalitet.
  • Lägg inte färska sjömatsprodukter ovanpå varandra utan is emellan. Då undviker du att det bildas fläckar med högre temperatur som gör att fiskens kvalitet försämras snabbare.
  • Vid torr kylförvaring kan du förhindra att fisken torkar ut genom att då och spraya den med vatten.
  • Hel lax kan läggas på en bädd av is för att därefter täckas med små isbitar som håller temperaturen nere.