Norge är världsledande på lax

Under 1970-talet gjordes ett pionjärarbete inom havsbruket, då vild atlantlax samlades in från 40 norska älvar för att användas till avel i saltvattenodlingar. Den lax som odlas i Norge i dag är alltså genetiskt identisk med vildlaxen, men fodret gör att den växer fortare, blir könsmogen senare och får bättre motståndskraft mot sjukdomar.

Den odlade laxen tas väl om hand och går att köpa året runt. Vi ställer höga krav på odlingarna och har fått internationellt erkännande för vårt arbete med hållbart havsbruk.

Bjørn-Erik Stabell
Vi vill visa alla sjömatsälskare hur mycket kunskap, yrkesskicklighet och omsorg som läggs ner på att föda upp och skörda vår färska havsodlade lax.

Bjørn-Erik Stabell

Marknadsansvarig för lax och öring på Norges sjømatråd

Vill du veta mer om olika laxarter? Fråga oss experter.

Familjen laxfiskar (Salmonidae) har många medlemmar, där de olika arterna passar till olika användningsområden. Det finns två huvudtyper, atlantlax och stillahavslax. Atlantlaxen (där vår havsodlade lax ingår) tillhör släktet Salmo, medan stillahavslaxen tillhör släktet Oncorhynchus. Till stillahavslaxen räknas arter som puckellax (kallas också pinklax), öring, hundlax (kallas också chumlax), silverlax, indianlax och kungslax.

Det här är familjen laxfiskar

Atlantic salmon

Atlantlax

Av världens alla laxarter är atlantlaxen den vanligaste. Den växer otroligt bra i Norges arktiska vatten, men produceras också i Chile, Storbritannien, Nordamerika, Färöarna, Irland och Nya Zeeland/Tasmanien. Atlantlaxen är omtyckt över hela världen och kan serveras på många olika sätt – från gravad eller grillad till rökt eller rå.

Atlantic salmon
Pink

Puckellax

Den här vilda laxfisken lever i Nordamerika och Ryssland. Den är mindre och av sämre kvalitet än atlantlaxen och används därför oftast till konservering, djurmat och produktion av fiskrom.

Pink
Sea trout

Havsöring

Den här medlemmen av laxfamiljen serveras oftast färsk, men kan med fördel också rökas. Den odlas i Norge, Chile och på Färöarna.

Sea trout
Freshwater trout

Öring????

Öringen är en vanlig fisk i odlingar. Den serveras oftast varmrökt eller som filé.

Freshwater trout
Chum

Hundlax

Hundlaxen fångas i Alaska och Japan. Den konsumeras till största delen i Kina (där den också bearbetas och återexporteras) och Japan. Hundlaxen varierar kraftigt i kvalitet och en del av den fisk som fångas lämpar sig inte för användning som livsmedel.

Chum
Coho

Silverlax

Japan är silverlaxens största marknad, även om fisken på senare tid också har blivit populär i Ryssland. Den produceras i Chile och används mest i olika insaltade produkter.

Coho
Sockeye

Indianlax

Vild indianlax anses hålla hög kvalitet och kan till exempel rökas, saltas in eller användas till sashimi. Den konsumeras främst där den fångas, i Ryssland och Alaska.

Sockeye
Chinook king

Kungslax

Den här laxen är omtyckt och konkurrerar med atlantlaxen, även om den inte produceras i särskilt stora mängder. Den odlas främst i Alaska, Kanada och Nya Zeeland, där den också konsumeras.

Chinook king