Hållbart havsbruk

Sjömatsindustrin har spelat en viktig roll i Norges framväxt som nation och självklart vill vi att den ska finnas kvar även i framtiden. Tack vare våra noggranna odlingsmetoder, ett omfattande distributionsnätverk och ständigt hållbarhetsarbete kan vi i dag leverera havsodlad lax av hög kvalitet till mer än 100 länder.

Läs mer