Hur ser framtiden ut?

Vi är lyckligt lottade som bor där vi gör, med våra fjordar som skydd och gott om klart, kallt vatten att odla vår lax i. Maten från havet har spelat en viktig roll för vilka vi är i dag, men kan den också hjälpa världen att lösa de utmaningar mänskligheten står inför?

Hela 17 procent av det protein världens människor äter kommer redan i dag från havet. Samtidigt beräknas efterfrågan på protein öka med 40 procent till 2050. Om det blir verklighet kommer vi att behöva en hållbar och tillförlitlig proteinkälla för hela jordens befolkning.

Genom att utnyttja havets enorma resurser på ett hållbart och miljömedvetet sätt kan vi förse världens växande befolkning med en pålitlig näringskälla.

Mat åt jordens befolkning

40%

Så mycket uppskattas världens proteinbehov öka till 2050.

17%

Så stor del av det protein som äts i världen kommer från havet i dag.

1500 liter

Så mycket rent vatten behövs för att föda upp 1 kg atlantlax. Att producera samma mängd nötkött kräver 14 000 liter.

3.1%

Så mycket växer havsbruksnäringen varje år.

1.7%

Så mycket växer jordens befolkning varje år.

57 kg

Så mycket ätligt kött producerar lax per 100 kg foder.

68%

Så stor del av laxen består av ätligt kött (fläsk 52 %, kyckling 46 %).