Kan den norska laxen föda jordens befolkning?

Vi är lyckligt lottade som bor där vi gör, med våra fjordar som skydd och gott om klart, kallt vatten att odla vår lax i. Maten från havet har spelat en viktig roll för vilka vi är i dag, men kan den också hjälpa världen att lösa de utmaningar mänskligheten står inför?

Hela 17 procent av det protein världens människor äter kommer redan i dag från havet. Samtidigt beräknas efterfrågan på protein öka med 40 procent till 2050. Om det blir verklighet kommer vi att behöva en hållbar och tillförlitlig proteinkälla för hela jordens befolkning.

Genom att utnyttja havets enorma resurser på ett hållbart och miljömedvetet sätt kan vi förse världens växande befolkning med en pålitlig näringskälla.

Amount of global surface divided between land and water

Källa: Marine Harvest

Norges havsodlade lax

World population development graph

Efterfrågan

Till 2050 förväntas världens befolkning växa till över 9 miljarder människor. Det kan innebära en ökad efterfrågan på protein med så mycket som 40 procent – och då har vi ändå inte räknat med att efterfrågan kan öka i Afrika och Asien, där befolkningen i dag äter mindre protein per person än i resten av världen.

Salmon head

Näring

Lax innehåller näringsrikt protein av hög kvalitet. Den är rik på mikronäringsämnen, mineraler, omega 3-fettsyror och vitaminer. Laxen har dessutom ett brett användningsområde som gör att den passar in i vitt skilda matkulturer – den kan ätas pocherad, ugnsbakad, ångkokt, stekt, grillad, rökt eller rå i form av sashimi.

Amount of food per 100kg feed

Protein

Jämfört med kyckling, fläsk och nötkött har atlantlaxen en exceptionell förmåga att omvandla foder till protein. Eftersom laxen är kallblodig behöver den inte reglera sin kroppstemperatur, utan kan använda mer av fodret för sin tillväxt. Det gör att den producerar 57 kg ätbart kött per 100 kg foder.

Mat åt jordens befolkning

40 %

Så mycket uppskattas världens proteinbehov öka till 2050.

17 %

Så stor del av det protein som äts i världen kommer från havet i dag.

1 500 liter

Så mycket rent vatten behövs för att föda upp 1 kg atlantlax. Att producera samma mängd nötkött kräver 14 000 liter.

3,1 %

Så mycket växer havsbruksnäringen varje år.

1,7 %

Så mycket växer jordens befolkning varje år.

57 kg

Så mycket ätligt kött producerar lax per 100 kg foder.

68 %

Så stor del av laxen består av ätligt kött (fläsk 52 %, kyckling 46 %).