Laxodlingens pionjärer

Laxodling i saltvatten uppfanns i Norge under tidigt 1970-tal och är alltså en ganska modern företeelse.

Våra sjöfarar- och fisketraditioner går tusentals år tillbaka i tiden. Genom generationerna har vi ärvt den passion och kunskap som behövts för att kunna tänka annorlunda och börja bruka havet på ett nytt sätt.

För att kunna förstå hur havsodlad lax har blivit den blomstrande industri den är i dag måste vi se tillbaka på de pionjärer som visade vägen.

I dag finns hundratals laxodlingar längs Norges kust, där vattnets låga temperatur och ständiga strömmar ger fisken bästa möjliga förutsättningar att växa och må bra.

Här presenterar vi de modiga män och kvinnor som i skuggan av de första norska oljeplattformarna gjorde havsbruket till Norges andra industriella framgångssaga.

Så började det

1959 inspirerades de båda bröderna Karsten och Olav Vik, arkitekt respektive trädgårdsmästare, av den danska odlingen av regnbågsöring i sötvatten och ville själva försöka odla fisk.

De började odla regnbågsöring i flytande spjällådor och upptäckte att fisken gradvis kunde vänjas vid havsvatten.

Nästa generation

1962 anlades en fiskavelsstation av Harald Skjervold, professor vid Norges landbrukshøgskole.

Han fick tillstånd att fånga in avelslax från 41 olika älvar och inrätta Norges första avelsprogram för lax.

Det arbete som utfördes av Skjervold och en annan akademiker, professor Trygve Gjedrem, har gett Norge sitt rykte av att ha världens äldsta och renaste avelsmaterial för lax och öring.

Den första dokumenterade laxodlingen byggdes på ön Hitra 1970. Genombrottet kom när Ove och Sivert Grøntvedt satte ut åttkantiga burar med sammanlagt 20 000 laxsmolt i öns Laksåvika.

I dag räknas Hitra som världens första framgångsrika laxodling. När bröderna Grøntvedts odling gick med vinst redan samma år hade den moderna laxodlingsindustrin sett dagens ljus.

I dag genererar laxodlingarna 22 700 jobb i Norge. Fisken levereras till 100 länder världen över, med 12 miljoner portioner varje dag.

I dag

Det har gått nästan 40 år sedan man började odla sjömat i större skala och det norska havsbrukets metoder har utvecklats snabbt.

För att kunna bli världsledande inom havsbruk vi tagit fram ett ramverk som kombinerar stränga hälsoföreskrifter, säkerhetsövervakning och ett ständigt utvecklingsarbete inom branschen.

Varje år avsätter fiskodlarna också mer än 18 miljoner dollar som tillsammans med statliga medel ska finansiera forskning och utveckling på området.

Men vår största tillgång är fortfarande våra fantastiska naturförhållanden. Norges enorma havsytor och nästan 83 000 kilometer långa kustlinje gör att vi kan odla lax året runt i kristallklara, kalla och skyddade vatten.

I dag genererar laxodlingarna 22 700 jobb i Norge. Fisken levereras till 100 länder världen över, med 12 miljoner portioner varje dag.

Allt detta är tack vare att branschen, regeringen och forskningen samarbetar och drar åt samma håll. Fiskodlingarna har dessutom varit en stor del av det norska samhället under en lång tid och många havsbruksföretag spelar en viktig roll i de kustsamhällen där de har sin verksamhet.

Och allt började med två bröder som 1959 vågade pröva något nytt.

Workers at conveyor preparing salmon fillets

Laxodlingen i dag

42 000 norska jobb
140 länder världen över
14 miljoner portioner varje dag

Framtiden

Vi ser havsbruket som ett sätt att möta en av världens stora utmaningar: att producera tillräckligt med hälsosam mat för en snabbt växande befolkning, samtidigt som vi ser till att det finns tillräckligt med sjömat för att klara efterfrågan även i framtiden.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) håller med om att havsbruket har en mycket viktig roll när det gäller att möta världens efterfrågan på sjömatsprodukter. I dag anses Norges havsbruksindustri vara en av världens främsta.

Snabba fakta om den norska laxen

1959

Den första norska fiskodlingen i sötvatten enligt dansk modell anläggs av Karsten och Olav Vik, arkitekt respektive trädgårdsmästare.

1962

Professor Harald Skjervold inrättar en avelsstation för regnbågsöring i landskapet Romerike.

1970

Den första dokumenterade laxodlingen byggs på ön Hitra.

1972

Den första laxen exporteras.

1985

Den första laxen äts rå.

2010

En miljon laxar exporteras till Kina.