Livsmedelssäkerhet och djurskydd under hela processen

Laxköttets kvalitet påverkas av hur fisken mår. Ju bättre levnadsförhållanden laxen har och ju mindre stressad den känner sig, desto bättre blir köttet till både utseende och smak.

I Norge finns för närvarande runt femtio laxslakterier, som alla ligger längs kusten i närheten av laxodlingarna. För att garantera att laxen bearbetas och förädlas under goda förhållanden tar vi regelbundet fram nya och strängare regelverk.

Från hav till frakt på bara 6–8 timmar

Transport av levande lax i brunnbåt från odlingskassen
Wellboat
Avstressningstid i en särskild vilokasse
Salmon in waiting pen
Bedövning och nedkylning
Salmon
Gälarna och strupen skärs av
Knife
Avblodning
Drop of blood
Fisken rensas och fileas
Salmon fillets
Kvalitetskontroll och rengöring
Checkmark
Förpackning i låda med is
Box with open lid
Fisken får sitt ”laxpass”
Salmon passport
Stapling och transport
Aeroplane
Ocean farm

Så skördar vi laxen

Med hjälp av brunnbåtar förs laxen levande från odlingskassen till särskilda vilokassar. Därefter förs fisken in i slakteriet, där vi bedövar och slaktar den så snart som möjligt för att minimera stressen laxarna utsätts för. Strupe och gälar skärs av innan laxen placeras i tankar med friskt kallt vatten för att bloda av, en process som också gör fisken renare.

Ocean farm
Workers sorting salmon

Rensning och kvalitetsbedömning

När laxen väl är avblodad tas den upp för att rensas och sorteras efter storlek och kvalitet i klasserna superior, ordinär eller produktionsfisk. En del laxar förpackas hela medan andra skickas iväg för att bli filéer. Biprodukter samlas ihop och används till produkter av lägre kvalitet, till exempel djurmat, vilket också minskar verksamhetens ekologiska fotavtryck.

Workers sorting salmon
Packed salmon in ice

Innertemperatur

Vi packar laxen med is för att den ska hålla rätt innertemperatur (2–4 °C). Lådorna är särskilt utformade för att hålla fisken kall under hela transporten.

Packed salmon in ice
Worker holding salmon

Vi sätter livsmedelssäkerheten främst

Mattilsynet övervakar att vi följer kraven på livsmedelssäkerhet hela vägen från hav till tallrik. Med vårt stränga kontrollsystem kan vi garantera att all vår lax håller hög kvalitet.

Worker holding salmon

Vanliga frågor

Hur färsk är laxen när den bearbetas?

Den norska laxen tas direkt från havet eller vilokassen till bearbetningen, som oftast tar 4–6 timmar. Laxen är alltså klar för transport redan samma dag.

Hur många ton lax producerar ni under en dag?

Beroende på hur stor anläggningen är och hur automatiserad processen är kan anläggningen bearbeta mellan 50 och 120 ton per skift.

Hur mycket lax kan transporteras samtidigt?

En lastbil av standardstorlek kan transportera runt 18 ton lax.

Vilken hygien håller bearbetningsanläggningarna?

Vi har ett mycket strängt regelverk för livsmedelssäkerhet som bland annat omfattar regelbunden rengöring av utrustning och nät. Vi har också beredskapsplaner för hur livsmedlen ska skyddas om något skulle inträffa som hotar säkerheten. Du kan läsa mer om vårt arbete med livsmedelssäkerheten på sidorna om att köpa och sälja.

Vad händer när laxen har lämnat bearbetningsanläggningen?

En del av laxen fraktas över hela världen som den är, medan andra skickas iväg för vidare bearbetning och förädling, till exempel detaljstyckning eller rökning. Den kan också skickas direkt till en fiskhandlare i Norge eller en importör i ditt eget land.

Hur populär är laxen i resten av världen?

Norsk lax distribueras till mer än 100 länder världen över.

Vad är skillnaden mellan superior, ordinär och produktionslax?

  • Lax av kvaliteten superior är en förstklassig produkt med egenskaper som gör att den passar till allt. Laxen saknar större fel, skador eller defekter.
  • Ordinär lax har begränsade yttre eller inre fel, skador eller defekter.
  • Produktionslax har ytterligare fel, skador eller defekter som gör att den inte kan klassas som superior eller ordinär.  Sådan lax levereras alltid utan huvud.
  • Observera att laxen måste klassas som ordinär eller superior för att få exporteras. Produktionslax säljs inte till återförsäljare, storkök eller konsumenter.