Mat för framtiden

Maten från havet spelar en viktig roll för Norge som nation. Här skapar varje arbetstillfälle inom havsbruket nästan två ytterligare arbetstillfällen inom andra branscher. Varje norsk krona som genereras bidrar med 1,43 kronor till vår ekonomi.1 Eftersom havsbruket är vår livsnerv tycker vi att det är viktigt att planera inför framtiden. Därför har vi också arbetat hårt för att garantera att våra laxodlingar drivs på ett sätt som är både effektivt och miljömässigt hållbart.

Mindre avfallsmängder

Laxen är naturligt effektiv. Till skillnad från däggdjur behöver den inte lägga någon kraft på att hålla sig upprätt. Den är kallblodig, vilket innebär att den kan använda energin den får från födan till att växa istället för att reglera kroppstemperaturen. Det krävs faktiskt bara 1,2 kg foder för att producera 1 kg lax.

Vi ser till så att alla marina ingredienser i vårt laxfoder kommer från kontrollerat fiske och är sådana delar som människan inte äter, t.ex. rens och industrifisk. De senaste trettio åren har vi minskat mängden foder med 15–20 procent och vi förväntar oss att kunna minska den ytterligare i takt med att tekniken går framåt.

Ungefär 70 procent av fodrets innehåll är vegetabiliskt, resten har marint ursprung.

Mindre påverkan

När laxen rymmer uppstår problem. Det är inte bara dåligt för affärerna, utan kan också påverka den vilda laxen i området. Vi arbetar hela tiden för att förhindra rymningar och använder dykare och övervakningskameror om det finns risk för att en bur kan ha blivit skadad. Det finns också en miljöfond som främst har inrättats för att få bort förrymd fisk. Företagen straffas för rymningarna med 500 norska kronor i böter för varje odlad lax som fångas in.

Minskade risker

Genom att räkna lössen i de olika burarna varje vecka och använda filter i alla slakterier och transportfartyg minskar vi risken för att laxen drabbas av infektioner. Vi odlar också ”städfiskar” (läppfiskar) som äter parasiter och använder vår fond med forskningsmedel för att ta fram andra miljövänliga metoder. Den norska laxens hälsotillstånd registreras i havsbruksbranschens gemensamma hälsodatabas.

Minskade koldioxidutsläpp

Odlad atlantlax står redan för 50 procent av den globala laxmarknaden2, men i takt med att världens befolkning växer skulle den kunna bli en hållbar proteinkälla för alla, jorden runt. Vår havsodlade lax har ett mindre koldioxidavtryck än både nöt- och fläskkött, så när du använder lax i matlagningen hjälper du till att bromsa klimatförändringarna.

1 Källa: SINTEF, ”The significance of the fishing and agriculture industries for Norway in 2009 – a national and regional ripple effect analysis””
2 Källa: Seafish, ”Responsible sourcing guide: farmed Atlantic salmon” (augusti 2012)