Odlas för sin läckra smak

Gå på upptäcktsfärd på laxodlingen.

Different phases of farming: phase 1 roe, phase 2 fry, transporting, phase 3 smolt, phase 4 mature salmon

Livets kretslopp

Salmon roe

FÖRSTA FASEN – rom (fiskägg)

Vår lax börjar faktiskt sitt liv på land, där den ligger i en inkubator. Precis som för vild lax sker befruktning av rommen i sötvatten. Därefter förvaras rommen vid konstant temperatur i ungefär 80 dagar innan den kläcks. Laxäggsleverantörerna kan anpassa sin produktion till efterfrågan genom att före säsongen anskaffa mer eller mindre stamfisk.

Salmon roe
Salmon fry

ANDRA FASEN – yngel

Under den första tiden efter kläckningen lever ynglet av magens gulesäck. Fyra till sex veckor efter kläckningen börjar det äta foder och flyttas till större sötvattentankar.

Salmon fry
Salmon smolt

TREDJE FASEN – smolt

Efter 10–16 månader i sötvatten är laxen redo att sättas ut i havet. Varje fisk väger nu mindre än 60–100 gram och kallas för smolt, eftersom den har genomgått en stor förändring (smoltifiering) för att kunna börja leva i saltvatten.

Salmon smolt
A salmon seen from the side

FJÄRDE FASEN – fullvuxen lax

Under 14–22 månader odlas laxen i anläggningar både till havs och inne i fjordarna. När fisken har nått en vikt på 4–6 kilo är den färdig för slakt. För att laxen ska hålla sig frisk ger vi den ett hälsosamt foder med samma näringsämnen som vildlaxen får i sig. En del av råvarorna i fodret kommer från havet.

A salmon seen from the side

Laxfoder

Vad äter laxen?

Norsk odlad lax äter torkade foderpellets som till ca 70 procent består av vegetabilier och till ca 30 procent av marin råvara (fiskmjöl och fiskolja från vildfångad fisk).

Vegetable protein & carbohydrate

50 % vegetabiliska proteiner och kolhydrater

Vegetable oil

19 % vegetabilisk olja

Fishmeal

17 % fiskmjöl

Fish oil

11 % fiskolja

Fish protein concentrate

1 % koncentrerat fiskprotein

Other feed

2 % övriga ingredienser

Fodret har satts samman för att innehålla alla de näringsämnen laxen behöver för att kunna växa och må bra:

Pellets
  • proteiner från fiskmjöl, fiskolja, vegetabilier och vegetabiliska oljor
  • kolhydrater från både marina och vegetabiliska råvaror
  • omättade fettsyror
  • vitaminer
  • mineraler
  • antioxidanter.

Laxfoder

För att havets resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt kommer fisken i fodret från hållbara bestånd av arter som inte lämpar sig för livsmedel. För att de marina resurserna inte ska överutnyttjas tillsätter vi också vegetabiliska oljor, som laxen omvandlar till energi samtidigt som den lagrar omega 3-fettsyror i kroppen.

Det här gör att halten av omega 3-fettsyror i norsk lax är långt högre än det rekommenderade dagliga intaget (RDI). Odlad lax kan till och med innehålla mer av de nyttiga omega 3-fettsyrorna än vildfångad, eftersom den ofta är fetare.

För att göra vår laxodling hållbar har vi byggt upp en effektiv näringskedja där så lite som möjligt går till spillo. Vår havsodlade lax äter pellets som portioneras ut genom ett automatiskt utfodringssystem.

Systemet bevakar hur mycket fisken äter för att den varken ska bli under- eller övernärd och stängs automatiskt av när rätt mängd foder har delats ut.

Laxen övervakas och kontrolleras

Monitoring salmon farming: oxygen, current and temperature with advanced equipment

Med en kombination av erfarenhet och avancerad teknik kan vi övervaka fiskens tillväxt och livsmedelssäkerheten i processen, hela vägen från rom till slakt och distribution.

En odling måste ha särskilt tillstånd och ligga på lämplig plats för att undvika negativa effekter på både den omgivande miljön och den vilda laxen.

Vad som är perfekta tillväxtförhållanden skiljer sig åt mellan olika fiskarter. Laxen är till exempel en fisk som vill simma i stim och trivs inte om den får simma ensam. Samtidigt ser vi till att det finns minst 97,5 procent ledig vattenvolym i varje odlingskasse, eftersom laxen behöver kunna röra sig och växa till full storlek i en ren och naturlig miljö.

Branschen ställer höga krav på odlingarna och har stränga säkerhetsföreskrifter för att fisken ska må bra under hela livet, från kläckning till fullvuxen fisk. Först då kan dina kunder njuta av den finaste lax som finns.

Fakta om havsodlad lax

Den havsodlade atlantlaxen har samma ursprung som den vilda. Under 1970-talet samlade vi in lax från 40 norska älvar för att använda dem till avel i saltvattenodlingar. Den lax som odlas i Norge i dag är alltså genetiskt identisk med vildlaxen, men fodret gör att den växer fortare, blir könsmogen senare och får bättre motståndskraft mot sjukdomar.

Den odlade laxen tas väl om hand och det känns på smaken. Vi ställer höga krav på odlingarna och har fått internationellt erkännande för vårt arbete med hållbart havsbruk.

Big and small fish

Plats att simma

För att fisken ska få plats att simma och växa till innehåller varje anläggning 97,5 procent vatten och bara 2,5 procent lax. En typisk odlingskasse har en diameter på 30–60 meter och är 25–40 meter djup.

Syringe

Minskad antibiotikaanvändning

Sedan 1990-talet har vi minskat vår användning av antibiotika med 99 procent, samtidigt som produktionen av lax har ökat. Sedan 1998 har också mer än 20 000 laxprover testats för spår av läkemedel, utan att några har hittats.

Sea lice

Bekämpning av laxlus med naturliga metoder

Laxlusen förekommer naturligt i våra hav, men genom att använda ”städfiskar” minskar vi risken för angrepp.

Fresh flowing water

Friskt, strömmande vatten

Trots att havsbruket är en så stor industri i Norge odlar vi bara lax i 0,5 procent av vårt hav. Odlingarna förläggs alltid till platser med fördelaktiga strömmar, så att fisken hela tiden förses med friskt vatten. För att havsbotten ska hinna återhämta sig stängs odlingarna ner i minst tre månader efter varje laxgeneration. Kassarna töms och rengörs också noga innan de återigen fylls på med ung lax.

PCB barrel

Fri från PCB

Varje år kontrollerar vi 11 000 laxar för att leta efter spår av skadliga ämnen. Halterna av PCB, dioxiner och tungmetaller ligger väl under EU:s gränsvärden.

Material för nedladdning

Close up of brochure about salmon lifecycle and farming

LAXENS LIVSCYKEL OCH HUR VI ODLAR DEN

Lär dig mer och laxens liv, vad den äter och hur vi odlar den.

PDF (2,8MB)

Ladda ner