Farmed for taste and flavour

Explore our salmon farm. Click through the steps below.

Phase 1 - Roe

Salmon broodstock facility

Phase 2 - Fry

Salmon smolt hatchery. Freshwater plant.

Transport

Salmon harvesting and transport. Well boat.

Phase 3 - Smolt

Salmon on-growing in cage farms and feed barges. Seawater.

Phase 4 - Mature salmon

Salmon processing plant.

Vad äter laxen?

Norsk odlad lax äter torkade foderpellets som till ca 70 procent består av vegetabilier och till ca 30 procent av marin råvara (fiskmjöl och fiskolja från vildfångad fisk).

50 % vegetabiliska proteiner och kolhydrater

19 % vegetabilisk olja

17 % fiskmjöl

11 % fiskolja

1 % koncentrerat fiskprotein

2 % övriga ingredienser

Fodret har satts samman för att innehålla alla de näringsämnen laxen behöver för att kunna växa och må bra:

  • proteiner från fiskmjöl, fiskolja, vegetabilier och vegetabiliska oljor
  • kolhydrater från både marina och vegetabiliska råvaror
  • omättade fettsyror
  • vitaminer
  • mineraler
  • antioxidanter.
Pellets

Laxfoder

För att havets resurser ska utnyttjas så effektivt som möjligt kommer fisken i fodret från hållbara bestånd av arter som inte lämpar sig för livsmedel. För att de marina resurserna inte ska överutnyttjas tillsätter vi också vegetabiliska oljor, som laxen omvandlar till energi samtidigt som den lagrar omega 3-fettsyror i kroppen.

Det här gör att halten av omega 3-fettsyror i norsk lax är långt högre än det rekommenderade dagliga intaget (RDI). Odlad lax kan till och med innehålla mer av de nyttiga omega 3-fettsyrorna än vildfångad, eftersom den ofta är fetare.

För att göra vår laxodling hållbar har vi byggt upp en effektiv näringskedja där så lite som möjligt går till spillo. Vår havsodlade lax äter pellets som portioneras ut genom ett automatiskt utfodringssystem.

Systemet bevakar hur mycket fisken äter för att den varken ska bli under- eller övernärd och stängs automatiskt av när rätt mängd foder har delats ut.

Laxen övervakas och kontrolleras

Med en kombination av erfarenhet och avancerad teknik kan vi övervaka fiskens tillväxt och livsmedelssäkerheten i processen, hela vägen från rom till slakt och distribution.

En odling måste ha särskilt tillstånd och ligga på lämplig plats för att undvika negativa effekter på både den omgivande miljön och den vilda laxen.

Vad som är perfekta tillväxtförhållanden skiljer sig åt mellan olika fiskarter. Laxen är till exempel en fisk som vill simma i stim och trivs inte om den får simma ensam. Samtidigt ser vi till att det finns minst 97,5 procent ledig vattenvolym i varje odlingskasse, eftersom laxen behöver kunna röra sig och växa till full storlek i en ren och naturlig miljö.

Branschen ställer höga krav på odlingarna och har stränga säkerhetsföreskrifter för att fisken ska må bra under hela livet, från kläckning till fullvuxen fisk. Först då kan dina kunder njuta av den finaste lax som finns.

Monitoring salmon farming: oxygen, current and temperature with advanced equipment

The facts about ocean-farmed salmon

Fakta om havsodlad lax 

Den havsodlade atlantlaxen har samma ursprung som den vilda. Under 1970-talet samlade vi in lax från 40 norska älvar för att använda dem till avel i saltvattenodlingar. Den lax som odlas i Norge i dag är alltså genetiskt identisk med vildlaxen, men fodret gör att den växer fortare, blir könsmogen senare och får bättre motståndskraft mot sjukdomar.

Den odlade laxen tas väl om hand och det känns på smaken. Vi ställer höga krav på odlingarna och har fått internationellt erkännande för vårt arbete med hållbart havsbruk.

Plats att simma

För att fisken ska få plats att simma och växa till innehåller varje anläggning 97,5 procent vatten och bara 2,5 procent lax. En typisk odlingskasse har en diameter på 30–60 meter och är 25–40 meter djup.

Minskad antibiotikaanvändning

Sedan 1990-talet har vi minskat vår användning av antibiotika med 99 procent, samtidigt som produktionen av lax har ökat. Sedan 1998 har också mer än 20 000 laxprover testats för spår av läkemedel, utan att några har hittats.

Bekämpning av laxlus med naturliga metoder

Laxlusen förekommer naturligt i våra hav, men genom att använda ”städfiskar” minskar vi risken för angrepp.

Friskt, strömmande vatten

Trots att havsbruket är en så stor industri i Norge odlar vi bara lax i 0,5 procent av vårt hav. Odlingarna förläggs alltid till platser med fördelaktiga strömmar, så att fisken hela tiden förses med friskt vatten. För att havsbotten ska hinna återhämta sig stängs odlingarna ner i minst tre månader efter varje laxgeneration. Kassarna töms och rengörs också noga innan de återigen fylls på med ung lax.

PCB

Varje år kontrollerar vi 11 000 laxar för att leta efter spår av skadliga ämnen. Halterna av PCB, dioxiner och tungmetaller ligger väl under EU:s gränsvärden.